Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2022

Giải bài tập Toán cao cấp A1

DẠNG 1: Mô hình Leontief Input- Output Bài 1.  (Đề ôn tập năm 2022) Giả sử 1 nền kinh tế của 1 quốc gia nhỏ gồm 2 ngành: công nghiệp khai thác mỏ (Mining industry, viết tắt là M) và ngành công nghiệp đánh bắt cá (Fishing industry, viết tắt là F) với ma trận […]