Author Archives: quantri

Đề kiểm tra Giữa kỳ Thống kê trong nghiên cứu Khoa học xã hội 2023

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI GIỮA KỲ 2023 MÔN: Thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội THỜI GIAN    : 75 phút (9h50-11h05) HỌC KỲ         : 3 LỚP                 : Khoá 21 Sinh viên được sử dụng tài liệu                    Câu 1 (4 điểm). Để nghiên cứu chiều cao […]