Đề kiểm tra Giữa kỳ Thống kê trong nghiên cứu Khoa học xã hội 2023

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ THI GIỮA KỲ 2023

MÔN: Thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội

THỜI GIAN    : 75 phút (9h50-11h05)

HỌC KỲ         : 3

LỚP                 : Khoá 21

Sinh viên được sử dụng tài liệu                   

Câu 1 (4 điểm). Để nghiên cứu chiều cao của thanh niên lứa tuổi từ 20 đến 24 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta đo trên một mẫu gồm một số thanh niên được chọn ngẫu nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả như sau (đơn vị cm):

 

Chiều cao

159–163

163-167

167-171

171-175

175-179

179-183

Số người

10

16

29

37

15

10

  1. Lập bảng số liệu có các cột: chiều cao, tần số (số người), trung bình khoảng, tần số tích lũy, tần suất, tần suất tích lũy.
  2. Tìm các giá trị: trung bình, độ lệch tiêu chuẩn hiệu chỉnh, trung vị, yếu vị (mode), và hệ số biến thiên của tập dữ liệu trên.

Câu 2 (4 điểm). Năm nay, tiến hành khảo sát về thu nhập (đơn vị: triệu đồng/tháng) của nhân viên ở hai công ty Sony và Sanyo, người ta thu được số liệu sau:

 

Số nhân viên

Thu nhập trung bình

Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh về thu nhập

Công ty Sony

320

20,5

X

Công ty Sanyo

280

19,5

Y

Trong đó X là tháng sinh của sinh viên, Ysố cuối của Mã số sinh viên (nếu số cuối MSSV là 0 thì lấy Y = 10)

  1. Với độ tin cậy 95%, hãy tìm khoảng ước lượng cho thu nhập trung bình của mỗi nhân viên ở công ty Sanyo.
  2. Năm trước, thu nhập trung bình của mỗi nhân viên ở công ty Sony là 20 triệu đồng/tháng. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng thu nhập trung bình của mỗi nhân viên ở công ty Sony trong năm nay có thay đổi so với năm trước hay không?

Câu 3 (2 điểm). Theo dõi mức đầu tư (X: tỉ đồng) và lợi nhuận (Y: tỉ đồng) của một số xí nghiệp khác nhau trong cùng một ngành ta thu được bảng số liệu sau:

xi

1

2

3

5

7

yi

2,5

2,6

2,9

3,5

4,5

Dựa vào phương trình hồi quy tuyến tính mẫu hãy dự đoán lợi nhuận của một xí nghiệp ngành này nếu mức đầu tư là 10 tỉ đồng?

———–Hết————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *