Đề kiểm tra Toán cao cấp A1 Mã đề 221

Sinh viên chọn đáp án đúng nhất

Sau khi hoàn thành bài, sinh viên thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Nhập họ và tên không dấu viết liền không cách (tối đa 15 ký tự) (Ô số 1)

và email vào ô trống (Ô số 2)

Bước 2: Chọn SEND (Ô số 3)

Xem điểm và xếp hạn (Ô số 5)

Đề thi giữa kỳ Toán cao cấp A1 Mã đề 221

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.

One thought on “Đề kiểm tra Toán cao cấp A1 Mã đề 221

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *