ĐỀ THI MẪU QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 2022

Mã đề: 214
Câu I (6 điểm ) . Cho bài toán quy hoạch tuyến tính (P) sau.

    \[ \begin{gathered} z=-8 x_{1}+6 x_{2}+5 x_{3} \rightarrow \mathrm{min} \\ 2 x_{1}+x_{2}+x_{3} \leq 6, \\ 2 x_{1}+3 x_{2}+x_{3} \leq 10, \\ 3 x_{1}+x_{2}+x_{3} \leq 21, \\ x_{j} \geq 0, j=1 ; 2 ; 3 . \end{gathered}\]

a. Đưa bài toán (P) về dạng chuẩn ( 1 điểm ).
b. Giải bài toán (P) bằng phương pháp đơn hình ( 3 điểm).
c. Lập bài toán đối ngẫu (\mathrm{D}) của bài toán (P) (2 điểm).

Câu II (4 điểm). Cho bài toán vận tải (min) sau đây

a. Tìm một phương án xuất phát của bài toán vận tải trên (1 điểm).

b. Giải bài toán vận tải trên bằng phương pháp thế vị (3 điểm).

ĐÁP ÁN

CÂU 1a

 

CÂU 1b

CÂU 1c

 

 

Rendered by QuickLaTeX.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *