Đề thi Giữa kỳ học kỳ 1 năm 2023-2024

Sau khi hoàn thành bài, sinh viên thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Nhập họ và tên không dấu viết liền không cách (tối đa 15 ký tự) (Ô số 1)

và email vào ô trống (Ô số 2)

Bước 2: Chọn SEND (Ô số 3)

Xem điểm và xếp hạn (Ô số 5)

Mã đề 221 Làm bài

Mã đề 222 Làm bài

Mã đề 223 Làm bài

 

Đề thi cuối kỳ học kỳ 1 năm 2021-2022

Tải về

 

Đề ôn tập thi cuối kỳ năm 2023

Đề 1 Đề 2 Đáp án Đề 1 Đáp án Đề 2