KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

 

Học kỳ: Đợt 1 năm 2021 Năm học: 2021-2025
Bậc đào tạo: Đại học Loại đào tạo: Chính quy
Lớp: 21DKTPM2B Ngành: Kỹ thuật phần mềm
Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm              

 

 

STT Mã SVHS Họ Tên Giới tính Ngày sinh Điểm Xếp loại Ghi chú
1 2100011159 Nguyễn Mai Thiên An Nữ 19/07/2003 84 Tốt  
2 2100011718 Nguyễn Tấn An Nam 3/9/2002 82 Tốt  
3 2100011612 Trần Thanh Bảo Nam 12/10/2003 82 Tốt  
4 2100011314 Trần Ngọc Bình Nam 14/08/2003 82 Tốt  
5 2100011220 Lê Thạch Minh Chánh Nam 19/02/2003 80 Tốt  
6 2100011218 Nguyễn Minh Đạt Nam 29/10/2003 80 Tốt  
7 2100012042 Phan Xuân Lạc Dương Nam 18/06/2003 82 Tốt  
8 2100010951 Lê Minh Đương Nam 8/10/2003 82 Tốt  
9 2100010603 Huỳnh Thị Ngọc Giàu Nữ 24/03/2003 90 Xuất sắc  
10 2100011487 Trương Vũ Nam 14/07/2003 82 Tốt  
11 2100012296 Nguyễn Thanh Hải Nam 22/02/2003 82 Tốt  
12 2100007254 Nguyễn Đông Hào Nam 17/12/2003 82 Tốt  
13 2100012080 Võ Nhật Hào Nam 3/8/2003 82 Tốt  
14 2100010460 Nguyễn Hữu Hiền Nam 4/4/2003 80 Tốt  
15 2100010616 Lê Bảo Hưng Nam 15/10/2003 82 Tốt  
16 2100010828 Hồ Quốc Huy Nam 18/03/2003 82 Tốt  
17 2100011483 Huỳnh Kim Huy Nam 23/06/2003 80 Tốt  
18 2100006321 Trần Huy Nam 13/11/2003 80 Tốt  
19 2100011207 Trần Quốc Khang Nam 10/10/2003 84 Tốt  
20 2100002557 Nguyễn Duy Khánh Nam 9/10/2003 86 Tốt  
21 2100009781 Phan Đăng Khoa Nam 20/12/2003 82 Tốt  
22 2100011059 Đặng Nguyễn Duy Khương Nam 20/01/2003 80 Tốt  
23 2100010822 Nguyễn Thị Khánh Lâm Nữ 21/04/2003 86 Tốt  
24 2100007363 Đặng Hoàng Lộc Nam 17/10/2003 80 Tốt  
25 2100010954 Đào Văn Lượng Nam 18/10/2003 82 Tốt  
26 2100005795 Nguyễn Thanh Nguyên Nam 14/05/2003 82 Tốt  
27 2100010607 Đào Minh Nhật Nam 1/3/2003 82 Tốt  
28 2100010459 Nguyễn Kiều Quỳnh Như Nữ 24/12/2003 80 Tốt  
29 2100010820 Huỳnh Lý Đại Phát Nam 26/11/2003 82 Tốt  
30 2100007545 Nguyễn Ngọc Phú Nam 27/11/2003 82 Tốt  
31 2100009750 Nguyễn Tấn Phúc Nam 17/11/2003 82 Tốt  
32 2100010609 Văn Hoàng Phúc Nam 28/11/2003 82 Tốt  
33 2100010949 Nguyễn Đỗ Minh Quân Nam 19/09/2003 82 Tốt  
34 2100011237 Nguyễn Anh Quốc Nam 21/02/2003 82 Tốt  
35 2100012010 Ngô Tùng Son Nam 6/9/2003 82 Tốt  
36 2100011112 Uông Ngọc Sơn Nam 25/03/2003 80 Tốt  
37 2100009075 Lê Đăng Tấn Tài Nam 13/02/2002 80 Tốt  
38 2100009174 Nguyễn Thái Tâm Nam 17/06/2003 84 Tốt  
39 2100005007 Phạm Minh Tâm Nam 20/03/2003 82 Tốt  
40 2100011235 Huỳnh Lê Nhật Thanh Nam 29/10/2003 80 Tốt  
41 2100010675 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 24/10/2003 82 Tốt  
42 2100011763 Nguyễn Đình Thủy Nam 14/02/2003 82 Tốt  
43 2100009550 Nguyễn Cao Tiến Nam 9/2/2003 82 Tốt  
44 2100011155 Nguyễn Thành Tiến Nam 21/05/2003 82 Tốt  
45 2100011482 Trần Thị Dịu Trân Nữ 28/05/2003 82 Tốt  
46 2100010708 Nguyễn Minh Trí Nam 21/10/2003 84 Tốt  
47 2100008108 Nguyễn Hữu Anh Trung Nam 11/1/2003 80 Tốt  
48 2100011610 Nguyễn Thành Trung Nam 20/06/2003 82 Tốt  
49 2100012347 Phạm Việt Trung Nam 2/11/2000 82 Tốt  
50 2100006963 Trịnh Quang Trung Nam 16/06/2003 82 Tốt  
51 2100007277 Bùi Văn Tuấn Nam 14/11/2003 82 Tốt  
52 2100011570 Dương Chí Tuấn Nam 13/06/2003 80 Tốt  
53 2100010612 Bùi Xuân Tùng Nam 27/10/2003 80 Tốt  
54 2100010831 Ngô Ngọc Tuyền Nữ 6/12/2003 82 Tốt  
55 2100012034 Nhan Phước Vinh Nam 16/05/2003 80 Tốt  
56 2100010617 Lê Đình Nam 20/05/2003 80 Tốt  
57 2100011234 Lâm Nguyễn Thảo Vy Nữ 18/07/2003 84 Tốt  
58 2100012053 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 9/7/2003 80 Tốt  

 

 

Học kỳ: Đợt 2 năm 2021 Năm học: 2021-2025
Bậc đào tạo: Đại học Loại đào tạo: Chính quy
Lớp: 21DKTPM2B Ngành: Kỹ thuật phần mềm
Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm              

 

STT Mã SVHS Họ Tên Giới tính Ngày sinh Điểm Xếp loại Ghi chú
1 2100011159 Nguyễn Mai Thiên An Nữ 19/07/2003 78 Khá  
2 2100011718 Nguyễn Tấn An Nam 3/9/2002 74 Khá  
3 2100011612 Trần Thanh Bảo Nam 12/10/2003 78 Khá  
4 2100011314 Trần Ngọc Bình Nam 14/08/2003 64 Trung bình  
5 2100011220 Lê Thạch Minh Chánh Nam 19/02/2003 74 Khá  
6 2100011218 Nguyễn Minh Đạt Nam 29/10/2003 80 Tốt  
7 2100012042 Phan Xuân Lạc Dương Nam 18/06/2003 64 Trung bình  
8 2100010951 Lê Minh Đương Nam 8/10/2003 79 Khá  
9 2100010603 Huỳnh Thị Ngọc Giàu Nữ 24/03/2003 94 Xuất sắc  
10 2100011487 Trương Vũ Nam 14/07/2003 38 Yếu  
11 2100012296 Nguyễn Thanh Hải Nam 22/02/2003 56 Trung bình  
12 2100007254 Nguyễn Đông Hào Nam 17/12/2003 80 Tốt  
13 2100012080 Võ Nhật Hào Nam 3/8/2003 76 Khá  
14 2100010460 Nguyễn Hữu Hiền Nam 4/4/2003 78 Khá  
15 2100010616 Lê Bảo Hưng Nam 15/10/2003 62 Trung bình  
16 2100010828 Hồ Quốc Huy Nam 18/03/2003 80 Tốt  
17 2100011483 Huỳnh Kim Huy Nam 23/06/2003 76 Khá  
18 2100006321 Trần Huy Nam 13/11/2003 73 Khá  
19 2100011207 Trần Quốc Khang Nam 10/10/2003 78 Khá  
20 2100002557 Nguyễn Duy Khánh Nam 9/10/2003 79 Khá  
21 2100009781 Phan Đăng Khoa Nam 20/12/2003 72 Khá  
22 2100011059 Đặng Nguyễn Duy Khương Nam 20/01/2003 78 Khá  
23 2100010822 Nguyễn Thị Khánh Lâm Nữ 21/04/2003 84 Tốt  
24 2100007363 Đặng Hoàng Lộc Nam 17/10/2003 80 Tốt  
25 2100010954 Đào Văn Lượng Nam 18/10/2003 80 Tốt  
26 2100005795 Nguyễn Thanh Nguyên Nam 14/05/2003 14 Kém  
27 2100010607 Đào Minh Nhật Nam 1/3/2003 80 Tốt  
28 2100010459 Nguyễn Kiều Quỳnh Như Nữ 24/12/2003 38 Yếu  
29 2100010820 Huỳnh Lý Đại Phát Nam 26/11/2003 58 Trung bình  
30 2100007545 Nguyễn Ngọc Phú Nam 27/11/2003 74 Khá  
31 2100009750 Nguyễn Tấn Phúc Nam 17/11/2003 78 Khá  
32 2100010609 Văn Hoàng Phúc Nam 28/11/2003 76 Khá  
33 2100010949 Nguyễn Đỗ Minh Quân Nam 19/09/2003 78 Khá  
34 2100011237 Nguyễn Anh Quốc Nam 21/02/2003 78 Khá  
35 2100012010 Ngô Tùng Son Nam 6/9/2003 78 Khá  
36 2100011112 Uông Ngọc Sơn Nam 25/03/2003 70 Khá  
37 2100009075 Lê Đăng Tấn Tài Nam 13/02/2002 68 Khá  
38 2100009174 Nguyễn Thái Tâm Nam 17/06/2003 80 Tốt  
39 2100005007 Phạm Minh Tâm Nam 20/03/2003 40 Yếu  
40 2100011235 Huỳnh Lê Nhật Thanh Nam 29/10/2003 77 Khá  
41 2100010675 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 24/10/2003 60 Trung bình  
42 2100011763 Nguyễn Đình Thủy Nam 14/02/2003 74 Khá  
43 2100009550 Nguyễn Cao Tiến Nam 9/2/2003 80 Tốt  
44 2100011155 Nguyễn Thành Tiến Nam 21/05/2003 76 Khá  
45 2100011482 Trần Thị Dịu Trân Nữ 28/05/2003 80 Tốt  
46 2100010708 Nguyễn Minh Trí Nam 21/10/2003 76 Khá  
47 2100008108 Nguyễn Hữu Anh Trung Nam 11/1/2003 56 Trung bình  
48 2100011610 Nguyễn Thành Trung Nam 20/06/2003 76 Khá  
49 2100012347 Phạm Việt Trung Nam 2/11/2000 82 Tốt  
50 2100006963 Trịnh Quang Trung Nam 16/06/2003 76 Khá  
51 2100007277 Bùi Văn Tuấn Nam 14/11/2003 76 Khá  
52 2100011570 Dương Chí Tuấn Nam 13/06/2003 78 Khá  
53 2100010612 Bùi Xuân Tùng Nam 27/10/2003 80 Tốt  
54 2100010831 Ngô Ngọc Tuyền Nữ 6/12/2003 80 Tốt  
55 2100012034 Nhan Phước Vinh Nam 16/05/2003 80 Tốt  
56 2100010617 Lê Đình Nam 20/05/2003 67 Khá  
57 2100011234 Lâm Nguyễn Thảo Vy Nữ 18/07/2003 80 Tốt  
58 2100012053 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 9/7/2003 80 Tốt  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *