Đề Kiểm tra Giữa kỳ môn Thống kê Kinh doanh 2022

Sinh viên chọn đáp án đúng nhất

Sau khi hoàn thành bài, sinh viên thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Nhập tên và email vào ô trống

Bước 2: Chọn SEND

KIỂM TRA GIỮA KỲ Thống kê Kinh doanh 2022

Kiểm tra Giữa kỳ môn Thống kê kinh doanh năm 2022

 

Đề thi Cuối kỳ môn Thống kê Kinh doanh 2023

Bấm xem