Bai 1-Tong quan thiet ke mang

Tải về

Bai 2-Tieu chuan thiet ke mang LAN

Tải về

Bai 3-Cau hinh thiet bi mang

Tải về

Bai 4a-Cac ky thuat Layer-2 trong TKM

Tải về

Bai 4b-Cac ky thuat Layer-2 trong TKM

Tải về

Bai 5-Cac ky thuat Layer-3 trong TKM

Tải về

Bài 6-Ky thuat Layer-4 trong TKM

Tải về

Bài 7-Ung dung Access-List trong TKM – Copy

Tải về