Kỹ năng số và Đổi mới sáng tạo

Bài giảng

TÀI LIỆU

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Đề thi

Để tải các nội dung về máy, các em cần làm theo hướng dẫn thì việc tải về rất đơn giản.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Giới thiệu tổng quan về các kỹ năng về công nghệ thông tin như kỹ thuật đa phương tiện gồm website, hình ảnh, video, các chuẩn dữ liệu đảm bảo chất lượng truyền thông, ứng dụng tương tác qua công nghệ số, chia sẻ, tham gia, quản lý kỹ năng số, mạng công cộng…

Tải về

Tổng quan về Kỹ năng số và đổi mới sáng tạo

1. 1 Tầm quan trọng của kỹ năng số
1.2 Tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo
1.3 Ứng dụng Kỹ năng số và đổi mới sáng tạo

Tải về

Thông tin, dữ liệu và nội dung số

2.1 Tìm kiếm thông tin, nội dung số
2.2 Đánh giá thông tin, nội dung số
2.3 Quản lý nội dung thông tin số
2.4 Kỹ thuật về kỹ năng số

Tải về

Thông tin, dữ liệu và nội dung số

2.1 Tìm kiếm thông tin, nội dung số
2.2 Đánh giá thông tin, nội dung số
2.3 Quản lý nội dung thông tin số
2.4 Kỹ thuật về kỹ năng số

Tải về

Tạo lập nội dung số và kỹ năng số trong truyền thông

4.1 Xây dựng thương hiệu số
4.2 Xây dựng web site
4.3 Kỹ thuật hình ảnh và video

Tải về

Đổi mới sáng tạo

5.1 Khái niệm & tầm quan trọng
5.2 Các rào cản tư duy sáng tạo
5.3 Các phương pháp sáng tạo

Tải về

Để tải các nội dung về máy, các em cần làm theo hướng dẫn thì việc tải về rất đơn giản.

Để tải các nội dung về máy, các em cần làm theo hướng dẫn thì việc tải về rất đơn giản.

Tải về Tải phần mêm iminmap Tải phần mêm camtasia Tải về

Để tải các nội dung về máy, các em cần làm theo hướng dẫn thì việc tải về rất đơn giản.